نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می خواهد هرچه زودتر مشکل شبکۀ تلویزیونی جوان با حوزۀ دهم امنیتی کابل حل و فصل گردد

در تاریخ ۹ جوزا سال روان آمرحوزۀ دهم امنیتی شهر کابل با شماری از مسؤلان و سربازان پولیس به شبکه تلویزیون جوان رفته و از محافظ آنها خواسته است که توضیح دهد که مر بوط کدام بخش سکتور امنیتی می باشد، اما حین این پرس و جو درگیری لفظی بوجود آمده وبعد از ساعاتی پولیس…