هیچ رسانۀ نمی تواند کارمند خود را به دلیل استفاده از فیسبوک اخراج کند

یک گزارشگر تلویزیون خصوصی (۱) به دلیل پسندیدن (Like) کردن یک مطلب در فیسبوک از تلویزیون اخراج شد. روح الله آرمان، وظیفه اش را در این تلویزیون زمانی از دست داد که شخصِ دیگری در فیسبوک در رابطه به ممنوع الخروج بودن “اندی” یکی از مسؤلان شبکۀ تلویزیونی ۱ و بازداشت او توسط پولیس میدان…

مسؤلان محلی در ولایت بغلان در موردبازداشت رئیس تلویزیون تنویر پاسخ دهند

شیر محمد جهش، رئیس تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان از دو روز به این سو در بازداشت پولیس ولایت بغلان قرار دارد. رئیس تلویزیون محلی تنویر پس از آن بازداشت گردید که هفتۀ گذشته به اساس ادعای خبرنگاران این تلویزیون، گزارشگر و فلمبردار این تلویزیون توسط افراد وابسته به شهردار سابق پلخمری مورد لت…