جان باختن یک خبرنگار حین سفر از قندهار به کابل در اثر حادثۀ ترافیکی، یک بار دیگر خبرنگاران را سوگوار ساخت

عبدالمتین بریال، خبرنگار رادیوی محلی “میرمن” در ولایت قندهار صبح امروز در مسیر شاهراه کابل قندهار در اثر حادثۀ ترافیکی با دو تن از همراهانش جان باخت.