دفتر نی، اهانت خبرنگاران تلویزیون کابل نیوز توسط یک نامزد ریاست جمهوری را محکوم می کند

تهیه کنندۀ و یک تصویربردار تلویزیون کابل نیوز در تاریخ ۱۷ دلو از سوی داود سلطانزوی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری زمانی اهانت و تهدید شدند که این خبرنگاران مصاحبۀ را پیرامون برنامه ها و اهداف آقای سلطانزوی در منزل وی انجام می دادند.