آغاز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری

امروز مورخ ۲۴ جوزا سال روان مراکز رای دهی به ساعت هفت صبح در سرتاسر کشور بازشد. نیروهای امنیتی ظاهرآ فضای امنیتی خوبی را به وجود اورده اند و مردم کشور دسته به مراکز رای دهی می روند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.