علت آتش گرفتن مرکز تخنیکی تلویزیون شمشاد در شهر مزار شریف باید جدی بررسی شود

مرکز تخنیکی تلویزیون شمشاد در شهر مزار شریف ساعت ۹ شب مورخ ۳ سنبله دچار آتش سوزی شده و به شمول ترانسمیتر (گیرنده و فرستندۀ نشرات تلویزیونی) و دیگر وسایل تخنیکی آن کاملاً از بین رفته است.