شهادت زبیر، خبرنگاران و شهروندان کشور را سوگوار ساخت

در تاریخ ۲۰ قوس، هراس افگنان در یک حملۀ تروریستی در لیسۀ استقلال شهر کابل که در تالار آن نمایش تیاتر بخاطر محکوم نمودن حملات انتحاری براه انداخته شده بود، شماری زیادی از فرهنگیان، هنرمندان، خبرنگاران و شهروندان عادی کشور را زخمی نمودند.