قتل یک خبرنگار دیگر در ولایت ننگرهار تکانۀ جدید در روند آزادی بیان در کشور

محمد عاقل وقار، خبرنگار موسسۀ حمایت های حقوقی و اجتماعی در ولاییت ننگرهار، سابق خبرنگار در رادیوی محلی سپین غر شام روز جمعه مورخ ۲۶ جدیتوسط افراد مسلح با شلیک گلوله به قتل رسید.