انفجار ماین در مقابل درب رادیو دنیای نوین و آژانس خبری پژواک بزرگترین تعرض بر آزادی بیان پنداشته می شود

در جریان کمتر از یک هفته، دو انفجار در مقابل درب ورودی دو رسانه در ولایت های پروان و ننگرهار نگرانی شدید جامعۀ خبرنگاری و به ویژه دفتر نی را بر انگیخته است.