هفته رسانه‌های اجتماعی زیر عنوان «اختلاف نظر در شبکه‌های اجتماعی به معنی دشمنی نیست» در دفتر نی تجلیل شد

موسسه “نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان” هفته رسانه‌های اجتماعی را همه ساله در افغانستان تجلیل می نماید که امسال با شعار “اختلاف نظر در شبکه‌های اجتماعی به معنی دشمنی نیست” با اشتراک معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاون اداره اترا از وزارت مخابرات، نماینده های رسانه ها، خبرنگاران و جمع زیادی از کاربران…