حمله به جان یک روزنامه نگار در شهر مزار شریف بار دیگر خبرنگاران را متاثر ساخت

قاسم مظفری، گزارشگر روزنامۀ دولتی بیدار روز گذشته (چهار شنبه ) در مربوطات شهر مزار شریف توسط افراد ناشناس مسلح با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیۀ دست و شکم به شدت زخم برداشت.