بازداشت خبرنگاران بخاطر نشر و پخش اخبار و اطلاعات، غیر قانونیست

اخیراً حمید شیرزی، از گزارشگران طلوع نیوز ظاهراً به دلیل نشر گزارش مبنی بر درگیری های گروه های طالبان با نیروهای دولتی در مسیر راه قندوز -بغلان توسط ماموران امنیت ملی برای حدود یک ساعت بازداشت و پس از بازپرسی آزاد شده است. 

به آتش کشانیدن تأسیسات رسانه ها یک عمل وحشیانه است

پس از اشغال شهر قندوز توسط هراس افگنان طالب، اکنون جنگجویان این گروه دست به اقدامات وحشیانه و غیر مدنی زده و آخرین اطلاعاتی که به دفتر نی رسیده حاکی از آن است که دفتر رادیو تلویزیون روشنی در ولایت قندوز را به آتش کشیده اند. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به…