نی از قطع نشرات مستقیم تلویزیون آریانا نیوز که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته، شُکه شده است

در جریان تظاهراتی که امروز چهارشنبه مورخ ۲۰ عقرب بخاطر دادخواهی برای سر بریده شدن هفت شهروند افغانستان در ولایت زابل روز گذشته صورت گرفته بود، نشرات زنده ی آریانا نیوز توسط نیروهای امنیتی قطع گردید.