دولت افغانستان به هر شکلی که می شود نشرات رادیوی نام نهاد خلافت را متوقف کند

دفتر نی حمایت کنندهُ رسانه های آزاد افغانستان معلوماتی که به دست دارد نشان می دهد رادیوی نام نهاد صدای خلافت باوجود گفته های مسولین مبنی بر توقف نشرات آن، هنوز هم روی آنتن است.

ایجاد محدودیت بر دسترسی به اطلاعات غیر قانوی بوده و پذیرفتنی نیست!

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان شواهدی به دست آورده است که نشان می دهد والی های دو ولایت دایکندی و بامیان به نهاد های ولایتی خود دستور داده اند تا از این پس ، قبل از صحبت با رسانه ها و خبرنگاران، با دفتر والی های مذکور مسئله مصاحبه و موضوع آن…