لت و کوب یک خبرنگار توسط محافظین فرماندهی پولیس بامیان محکوم است

محمد اسحق اکرمی، خبرنگار محلی رادیو کلید ادعا دارد که توسط محافظان فرمانده پولیس ولایت بامیان لت و کوب شده است. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این برخورد پولیس را غیر قانونی دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.