از سر گیری رادیوی به اصطلاح صدای خلافت در حوزۀ شرق به زبان های دری و پشتو مایۀ نگرانی جدیست

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، به تعقیب اعلامیه مطبوعاتی مورخ ۶ جدی ۱۳۰۴ خویش بار دیگر از دولت افغانستان خواستار جدی توقف فعالیت نشراتی رسانه ی صوتی بنام رادیو صدای خلافت در نواحی شرقی افغانستان است. رادیوی متذکره از چندی قبل فعالیت های تبلیغاتی و ضد دولتی شان را به زبان پشتو آغاز…