قتل یک خبرنگار در ولایت ننگرهار باردیگر جامعۀ خبرنگاری را به سوگ نشاند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان قتل زبیر خاکسار، خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار را به شدت محکوم نموده و قتل افراد بی دفاع را در مغایرت با اصول اخلاقی، دینی و انسانی می داند.