عاملان حملۀ بمی بر دفتر رادیو دنیای نوین در شهر چاریکار باید هرچه زودتر شناسایی و محاکمه شوند

حوالی شام روز پنج شنبه افراد موتر سایکل سوار با پرتاب موشک بر دفتر رادیوی محلی دنیای نوین در شهر چاریکار، بار دیگر آزادی بیان در افغانستان را هدف قرار داده سبب نگرانی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی شده اند.

عاملان لت و کوب خبرنگار پژواک در ولایت فاریاب که بازداشت شده اند، باید محاکمه شوند

قطب الدین کوهی، خبرنگار پژواک در ولایت فاریاب که در تاریخ ۹ حوت از سوی سربازان امنیتی در آن ولایت لت و کوب شده است، ادعا می کند که وی را پس از اهانت و دشنام با قنداق تفنگ لت و کوب نموده اند.