نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، از تشکیل کارگروه، کمیته ی، پی گیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران حمایت می کند

جامعه ی خبرنگاری افغانستان از سال های ۲۰۰۱ میلادی به اینطرف شاهد خشونت های سنگین فراراه خبرنگاران و رویداد های گوناگون امنیتی که منجر به قتل ، جراحت ، بازداشت، ضرب شتم و تهدید، تعداد زیادی از خبرنگاران و دست اندر کاران نهاد های رسانه ای شده اند، بوده است.