وزارت اطلاعات و فرهنگ باید هر چه زودتر مشکل تلویزیون های جهان پروان و کابل را حل کند

وزرات اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان،آنطوری که ادعا می شود، برای دو شبکۀ تلویزیونی به یک نام جواز صادر نموده که سبب بروز اختلافات و اعتراضات مسؤلان این دو تلویزیون شده است.