کنفرانس منطقه یی بحث روی موازین اخلاقی خبرنگاران در کابل برگزار شد

خبرنگاران ولایت های کابل، میدان وردگ، غزنی، پروان، کاپیسا و پنجشیر امروز گرد هم آمدند و در یک نشست روی موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان بحث کردند و نظریات و پیشنهادات شان را برای غنامندی اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری ارایه کردند.