ممنوعیت استفاده از پهبادها برای فلمبرداری رسانه یی خلاف موازین بین المللی آزادی رسانه ها و دسترسی آزاد اطلاعات است

وزارت داخله ی افغانستان طی اطلاعیه ی استفاده از فن آوری پرنده های هدایت پذیراز راه دور ” پهباد” را در کار روزنامه نگاری ممنوع اعلام کرده است.