لت و کوب خبرنگاران توسط ماموران امنیت ملی حین پوشش خبری از یک رویداد تروریستی در کابل غیر قانونی است

در یک رشته حملات هراس افگنانه در شهر کابل که موجب قتل و زخمی شدن ده ها شهروند افغانستان و خارجی شد، خبرنگاران و عکاسان خبری جهت پوشش وقایع به محل رویداد شتافتند و آنگونه که کار اطلاع رسانی ایجاب می کند به تهیۀ گزارش و گرفتن تصاویر پرداختند.

ترکیه باید “ارول اوندر اوغلو” و دیگر خبرنگاران وفعالین رسانه هارا هرچه زودتر آزاد کند

گزارش ها میرساند که دولت ترکیه سه فعال سرشناس مدافع آزادی رسانه های این کشور را بازداشت نموده که این اقدام غیرقانونی دولت متذکره درتناقض اشکار با معیارهای بین المللی است.