محافظان اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، یک خبرنگار را پس توهین و دشنام دادن، به شش ماه زندان تهدید کرده‌اند

مسعود انصار خبرنگار رادیو کلید، می‌گوید که صبح دوشنبه زمانی که برای پوشش یک مراسم افتتاح قصر ستور در مقر وزارت امور خارجه می‌رفت از سوی محافظان رییس جمهور تهدید شده‌اند.