والی بامیان باید در مورد قانون شکنی هایش مبنی بر بازداشت و لت و کوب خبرنگاران به مردم پاسخ بدهد

تعدادی از خبرنگاران پس از چاشت امروز دو شنبه ۸ سنبله، زمانی که می خواستند از تجمع تعدادی از معترضین بامیانی تصویر و صدا بگیرند، از سوی منصوبان امنیتی لت و کوب و تهدید شدند. حتی ادعا می شود که تلاش صورت گرفته است تا این خبرنگاران را بازداشت کنند، اما موفق نشده اند.