نى حمایت کننده ى رسانه هاى آزاد افغانستان شهادت گزارشگر تلویزیون آریانانیوز را یک نشانه ى دیگرى از تشدید خرابى وضعیت کار رسانه ای در افغانستان مى داند

نعمت الله زهیر خبرنگار آریانانیوز امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار ماین کنار جاده اى به شهادت رسید. نى از حکومت افغانستان درخواست مى کند تا قطعه ى ویژه ى محافظت خبرنگاران را براى مناطق جنگى هر چه زودتر ایجاد نماید. نى همچنان از مجامع بین المللى مى خواهد تا این عمل…