خبر عاجل

حمله به تلویزیون ملی ننگرهار، حمله به تمامی شهروندان کشور بوده و یک جنایت جنگی است. گروهی از مهاجمین امروز چهارشنبه ۲۷ ثور بالای رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار حمله کرده و گفته می شود تعدادی را کشته و یا مجروح کرده اند. جزئیات بعدا ارائه می شود.

حمله بر تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر تمام شهروندان بوده و جنایت جنگیست

صبح امروز چهار شنبه ۲۷ ثور، گروه از افراد انتحاری که برخی از منابع رسمی تعداد آنان را سه تن می خوانند، بر تلویزیون ملی ننگرهار در شهر جلال آباد یورش برده و حدود چهار ساعت در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار با نیروهای امنیتی درگیر شدند.