با مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی سانسور و استبداد را بر نگردانید

   اخیراً دو نامۀ رسمی‌از سوی ادارۀ اترا یا تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی افغانستان عنوانی شرکت‌های ارایه کنندۀ خدمات مخابراتی صادر شده و در آن از مسؤلان این شرکت خواسته شده است که بی‌درنگ فعالیت شبکه‌های اجتماعی تلگرام و وتس‌اپ را در افغانستان متوقف سازد.