مرگ فاروق فیضی، خبرنگار در ولایت هرات را به جامعۀ خبرنگاری کشور تسلیت می‌گوئیم

   مرحوم فاروق فیضی، خبرنگار در رادیو صدای امریکا که از مدتی به این سو از بیماری سرطان رنج می‌بُرد، ساعت ۱۲ شب گذشته مورخ ۲۳ عقرب در ولایت هرات جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست.