بیش‌تر از نصف خبرنگارانی که با خشونت مواجه شده اند، نمی‌خواهند پرونده‌های شان بررسی شود

      نتیجۀ یک نظرسنجی که از سوی دفتر نی به شمول کابل در چهار زون (قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار) راه اندازی شده بود، نشان می‌دهد که ۵۶ درصد خبرنگارانی که با خشونت مواجه شده اند، نمی‌خواهند پرونده‌های شان از سوی حکومت بررسی شود. از این میان ۴۴ درصد دیگر خواهان پی‌گیری پرونده‌های خشونت از…