سال ۲۰۱۷ میلادی با ۲۱ شهید؛ خونین‌ترین سال برای رسانه‌های افغانستان در تاریخ این کشور ثبت شد

 ماه می‌۲۰۱۷ میلادی، با ۹ شهید و ۱۶ زخمی خونین‌ترین ماه در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است، در حالیکه ماه دسامبر همین سال با ۷ شهید و ۱۸ زخمی؛ ماه دیگر خونین امسال به ثبت رسید، اما ماه جون ۲۰۱۷ با یک واقعۀ خشونت آمیز با خبرنگاران، آرام‌ترین ماه برای خبرنگاران و رسانه‌های کشور…