جلو سقوط آزادی بیان در ولایت غزنی را بگیرید!

در پی گسترش نا امنی‌ها در ولایت غزنی و از جانبی دیگر بی توجهی مقامات محلی در تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و تأسیسات رسانه یی در آن ولایت، ادامۀ این وضعیت سبب نگرانی شدید خبرنگاران، مالکان رسانه‌ها و نهاد‌های صنفی و حامی‌خبرنگاران شده است.