یورش افراد مسلح ناشناس به ساختمان گروه رسانه‌یی “هب” مایه‎ی نگرانی خبرنگاران شده است

گروه از افراد مسلح ناشناس، حوالی چاشت امروز سه‌شنبه مورخ ۲۹ حوت ۱۳۹۶ بالای ساختمان گروه رسانه‌یی تلویزیون هب و رادیو شیبه حمله کرده و دو تن از محافظان این رسانه را زخمی نموده اند.