نی از نهادهای بین‌المللی به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا جلو رقابت به‌خاطر نشر و پخش تصاویر موهن از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) را بگیرند

نی راه اندازی رقابت در زمینه‌ی ساخت، نشر و پخش تصاویر موهن از پیامبر عظیم الشأن اسلام را نقض صریح آزادی عقیده بیان و آزادی ادیان می‌داند.