صورت مسأله را پاک نکنید، راه حل اساسی پیدا کنید

عبدالله خنجاني مدیر مسوول تلویزیون 1 صبح امروز دوشنبه دوم ثور حوالي ١٠:٣٠ به سوی یک نشست رسمی در مرکز رسانه‌های حکومت روان بود که مورد ضرب‌وشتم، تحقير و توهين محافظان رییس جمهور قرار گرفت. آقای خنجانی می‌گوید محافظان رييس جمهور تیلفون  شخصی او را به زور و خلاف قانون مورد تفتيش قرار داده و…

اتهام و افتراء بی‌اساس باید مورد پی‌گرد قرار گیرد

اخیرآ پیامی از شاه حسین مرتضوی، معاوون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن به وضوح به آدرس نصیر فیاض خبرنگار و گرداننده برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا نیوز اتهام وارد کرده و به شخصیت‌ آقای فیاض اهانت کرده است.

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روزاز تاریخ 17 الی 20 مارچ 2019 در ولایت کاپیسا دایر گردید. در این آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. فخریه رادفرمرشده جیلانیحسنیه جیلانیسویتا صاحبزادهسمیره سماسودابه سکندریمریم افضلیفایقه افضلیقندیلا یوسفیسوما احمدیهنگامههدیه طوبامریم مقدسنبیله نبیلراضیه شریفی فخریه رادفر_ماهنامه صلح 2019/22/4[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/وFakhreya-Radfar.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مرشده جیلانی _ماهنامه صلح 2019/22/4…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت مزار شریف دایر گردید. ملیحه بهرامی ریحانه ربیع آمنه حقپرستنرگس حسینینویده رحیمینرگس علیزاده بی بی مریم مرادیمریم نیابیزهرا ابراهیمی خاطره بیکزادمنیژه اخلاصرحیمه ایوبی ملیحه بهرامی _ دانشگاه بلخ 2019/21/4 ریحانه ربیع _دانشگاه بلخ 2019/21/4 آمنه حقپرست_ دانشگاه بلخ 2019/21/4[wonderplugin_pdf…