اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 مارچ 2019 در ولایت تخار دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. فاطمهملالیحسینه جویاآرزو احمدیخاطره غلامیسبزه گل احمدیخاطره مهشیدمینهعدیلاسیما یلدوزمژدهانیسه طغیانهمامدینهنظیفه شریفی فاطمه _ رادیو ریحان 2019/23/4[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Fatima.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ملالی _رادیو ریحان 2019/23/4 حسینه جویا_تلویزیون ماه نو 2019/23/4…