آزادی بیان را سرکوب نکنید، بگذارید مردم حرف بزنند

نوارهای تصویری که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد، دوتن از اشتراک کننده‌های لویه جرگه مشورتی صلح توسط نیروهای امنیتی، با زور از تالار جرگه بیرون کشیده می‌شوند. گفته می‌شود این دو تن هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی می‌خواستند اعتراض‌شان را به گوش رییس جمهور برسانند که نیروهای امنیتی مانع آنان شده…