خانواده‌ی مینه منگل ادعا می‌کنند که پس از قتل دخترشان همه‌روزه تهدید می‌شوند

اعضای خانواده‌ی مینه منگل با مراجعه به دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، مدعی‌اند که پس از کشته شدن مینه منگل، هر روز توسط افراد ناشناس تهدید می‌شوند. پدر مینه منگل طی یک نامه‌ی رسمی به دیدبان رسانه‌های نی نوشته است: «قاتلین مینه منگل در تلاشند که یکی از اعضای فامیلم را اختطاف کرده و…