دولت باید از آنچه در شش روز اخیر برای تامین امنیت خبرنگاران انجام داده است گزارش دهد

پس از هشدار گروه طالبان مبنی هدف قرار دادن رسانه ها و خبرنگاران، اکنون  نگرانی جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است. به تازگی فهرست شماری از رسانه ها در شبکه های اجتماعی هم‌رسانی می‌شود که گویا گروه طالبان قصد حمله به این رسانه ها را دارد.