یک‌بار دیگر رسانه‌ها صدمه دیدند و در کنار خساره‌های مالی هم‌کاران رسانه‌ای ما جراحت برداشتند.

در انفجار موتر بمب، در حوزه نهم امنیتی شهر کابل پنج کارمند رسانه‌های چاپی دولتی مرتبط به مطبع آزادی زخمی شدند.ضیا بومیا رییس مطابع آزادی به دیدبان رسانه های نی می‌گوید؛ در انفجار صبح امروز مدیر مسوول روز نامه انیس و چهار تن از کارمندان مطبع آزادی به گونه‌ی سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر…