یک مورد خشونت و نه مورد شکایت از عدم دسترسی به اطلاعات د روز انتخابات

امروز شنبه ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردید. رسانه ها در مرکز و برخی از ولایت ها پوشش ویژه‌ی از روند رای‌دهی داشتند. در این میان اما یک مورد خشونت و نه مورد شکایت از عدم دسترسی به اطلاعات در دیدبان رسانه های نی ثبت گردید.