اعضای محترم پارلمان باید طنز را اهانت به خویش نپندارند و به این بهانه رسانه‌ها را تهدید نکنند.مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ی اضطراری‌ای که به خاطر رسیدگی به حادثه‌ی بم‌گذاری در یک مسجد در ننگرهار دایر کرده بود، مواردی را مطرح کرد که به نحوی تهدید بر رسانه شمرده می‌شود.

در تاریخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸مجلس نمایندگان پس از کش‌وقوس‌های زیاد نشست اضطراری دایر کرد و در آن نمایندگان این مجلس به طرح دیدگاه‌های‌شان برای رسیدگی به وضعیت مردم در ولسوالی هسکه‌مینه‌ی ننگرهار پس از انفجار مرگ‌باری که باعث کشته‌شدن حدود ۷۰ نفر شد، پرداختند. هم‌چنان در این مجلس از عمل‌کرد حکومت و نیروهای امنیتی انتقاد…