کاهش ۵۰ درصدی قتل کارمندان رسانه‌ای در افغانستان در سال ۲۰۱۹

  بر اساس گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز و آمار‌های ثبت شده‌ در دیدبان رسانه‌های نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان کاهش چشم‌گیری داشته است. آمار‌های نی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده، در حالی که در سال ۲۰۱۸…