حکومت باید مسئله‌ی قتل کارمند رادیو سمون در هلمند را به گونه‌ی جدی بررسی کرده و روشن سازد که آیا رابطه‌ی این قتل به کاررسانه‌ای مرتبط است یا خیر.

گزارش‌های رسیده از ولایت هلمند حاکی‌ از آن است که سفرمحمد کارمند پاره‌وقت بخش تخنیک رادیو سمون در ولایت هلمند به قتل رسیده است.