هر شکایتی از خبرنگار و یا رسانه‌ای اگر وجود دارد از مجرای قانونی آن پی‌گیری گردد

اخیراً طاهر زهیر والی بامیان در یک نشست خبری، در واکنش به یک توییت خبرنگار تلویزیون ایران‌اینترنشنال واکنش تندی نشان داد و خواستار بررسی این اظهارات توسط نهادهای عدلی و قضایی شد.

اساسات ژورنالیزم

این آموزش از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نورضیا نیازیگلالی نیازیاناهیتا حسینیبصرینا صالححسنا حبیب لوربرشنا ساداتمحسنه ساداتمدینه جبارخیلبصیره شیرزادعایشه احمدزی نورزیه نیازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نورزیه-نیازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] گلالی نیازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/گلالی-2.pdf”…