هر شکایت در برابر رسانه‌ها باید به کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای سپرده شود، نه به نهادهای عدلی و قضایی

در تاریخ 30 نومبر سال 2019 پای گزارکی‌ از در حساب‌ رخ‌نامه‌ی، فیس‌بوک، آقای امرالله صالح، رئیس روند سبز و معاون نخست برگ انتخاباتی آقای غنی، فردی به نام مبارز نوروزی، کارمند وزارت اقتصاد، تبصره‌ای انتقادی نگاشته است.