هر شکایتی از رسانه باید از مجرای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای رسیدگی صورت گیرد

دیروز دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک از طرف مجلس نمایندگان بخاطر وضاحت دادن در مورد نشر گزارش تحقیقی پیرامون قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی از افغانستان به پاکستان، خواسته شد.