به فرهنگ معافیت از مجازات باید به‌صورت کل خاتمه داده شود.

امروز 2 نومبر مصادف است با روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. از سال 1380 بدین‌سو بیشتر از 1500 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد در افغانستان، به ثبت رسیده است. بر مبنای اطلاعات نهادهای عدلی و قضایی فقط 60 مورد از این جمله…