حکومت نباید پرونده‌ی یما سیاوش را مانند پرونده‌های قتل دیگر خبرنگاران که تروریستان در عقب قال آنان بوده اند، فراموش کند

یما سیاوش از گرداننده های پیشین برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع، و مشاور رسانه‌ای بانک مرکزی صبح امروز  در اثر انفجار ماین بر موتر حامل‌اش با دو همکارش، به شهادت رسید.