در بزرگ‌داشت از روز جهانی زن، پرونده‌های قتل‌های هدف‌مند بانوان روزنامه‌نگار را بررسی کنید

هشت مارچ روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که در افغانستان زنان بیش‌تر ازهرزمان دیگری، درپسین سال‌ها، زیر فشارهای امنیتی و عنعنوی قرار دارند. هدف قراردادن بانوان فعال حقوق بشر و خبرنگار، باعث شده است تا بانوان از آینده‌ی شغلی و امنیتی شان اطمینان کامل نداشته باشند.